Schengenská dohoda

Schengenská dohoda je zmluva, ktorá viedla k vytvoreniu európskeho schengenského priestoru, v ktorom boli z veľkej časti zrušené vnútorné hraničné kontroly. Pôvodne mal voľný pohyb umožniť neobmedzené cestovanie do všetkých krajín EÚ a uľahčenie pohybu európskej pracovnej sily. Schengenská dohoda a jej pravidlá mali fungovať nezávisle od Európskej únii. Schengenská dohoda sa stala kľúčovou súčasťou právnych predpisov EÚ v máji 1999, keď bola prevzatá Amsterdamská zmluva do právneho rámca Európskej únie – джет кредит.

Francúzsko a Nemecko sú dve priekopnícke krajiny, ktoré spravili prvý krok, pokiaľ ide o koncept voľného pohybu. Dňa 14. júna 1985 podpísali vlády Francúzska, Nemecka, Belgicka, Luxemburska a Holandska dohodu o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, nasledovaný podpisom Dohody o vykonávaní 19 . júna 1990. Schengenská dohoda sa začala presadzovať v roku 1995.

Táto konvencia zahŕňala otázky týkajúce sa zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach, stanovenie postupov vydávania jednotného víza a prevádzku jednej databázy pre všetkých členov, ktorá je známa ako SIS – Schengenský informačný systém. Táto dohoda bola podpísaná v Schengene, malej dedine v Luxembursku.
Schengenská dohoda bola teraz začlenená do platných pravidiel EÚ. Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko sa stali súčasťou Schengenského priestoru. Dnes do Schengenského priestoru patrí 26 krajín, vrátane štyroch, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Osoba, ktorá je štátnym príslušníkom Schengenskej krajiny môže prekračovať vnútorné hranice týchto krajín bez hraničných kontrol. Avšak príslušné národné orgány môžu vykonávať na vnútorných hraniciach a v pohraničných oblastiach policajné kontroly.

Schengenské vízum je dokument vydaný príslušným orgánom, ktorý umožňuje jeho držiteľovi cestovať do krajín Schengenského priestoru. Schengenské vízum sa vydáva vo forme nálepky na pas a jeho podoba je rovnaká pre všetky krajiny Schengenského priestoru. Existuje niekoľko kategórií Schengenského víza. Platnosť schengenských víz závisí od účelu cesty.

Schengenské víza boli zavedené, aby sa cestovanie medzi všetkými krajinami EÚ, ktoré podpísali dohodu, urýchlilo. Akonáhle niektorá členská krajina Schengenského vydala vízum, jeho držiteľ sa môže voľne pohybovať v rámci členských štátov. To eliminuje potrebu žiadať o viac víz, čím sa znížia náklady a administratívne práce.

Kto teda potrebuje Schengenské víza? Ak plánujete výlet do Schengenskej krajiny a nie ste občanom krajiny, ktorá je súčasťou Schengenskej dohody, budete pravdepodobne potrebovať Schengenské vízum. Musíte mať takéto víza, ak sa chystáte na dovolenku, máte v pláne navštíviť svoju rodinu alebo priateľov, alebo uskutočníte služobnú cestu do jednej z krajín Schengenského priestoru a (бързи кредити) Váš pobyt bude kratší ako 3 mesiace. Takže, ak nie ste občanom krajiny Schengenského priestoru, mali by ste požiadať o Schengenské vízum.

Aké sú výhody európskeho Schengenského víza? S cieľom zabezpečiť voľný pohyb v rámci Schengenského priestoru, tieto krajiny prijali zoznam spoločných pravidiel, ktoré viedli k nasledujúcim výhodám:

  • Harmonizácia vízového systému členských štátov,
  • Zrušenie hraničných kontrol v rámci Schengenského priestoru, čo Vám uľahčí cestovanie. Budete sa môcť premiestniť medzi jednotlivými krajinami tohto priestoru rýchlejšie a jednoduchšie,
  • V prípade, že máte v pláne návštevy v niekoľkých krajinách v rámci Schengenského priestoru, budete potrebovať len jedno vízum pre celú cestu. Nebudete tak musieť stráviť Váš čas siahodlhými návštevami konzulátov, ale stačí Vám podať jedno vízum, ktoré po jeho odobrení umožňuje voľný pohyb v rámci Schengenského priestoru až po dobu 90 dní.